Larecoleta

Lo más interesante del mundo

Treinta y seis vistas del monte Fuji

Treinta y seis vistas del monte Fuji es un grupo de xilografías del artista japonés Hokusai. Los grabados muestran el monte Fuji visto desde diferentes lugares. Los grabados tuvieron mucho éxito y Hokusai realizó diez más después de los treinta y seis primeros. Los grabados se realizaron en la década de 1830.

La Gran Ola de Kanagawa, uno de los grabados más populares de Hokusai, forma parte de la serie. Treinta y seis vistas del monte Fuji ha sido calificada como la «obra maestra de los grabados en color» de Hokusai.

Proceso

Hokusai empezó a hacer cada grabado dibujándolo en papel. Lo pegaba en un bloque de madera, para ayudar a tallar el dibujo en la madera. A continuación, el bloque se cubría con tinta de color y se colocaba sobre el papel para realizar el grabado. Para cada color, Hokusai tenía que hacer un bloque diferente.

Los primeros grabados de la serie se hicieron con tonos de tinta azul. Cuando la serie se hizo popular, se hicieron versiones de cada grabado con muchos colores. Se planearon más de cien grabados, pero sólo se hicieron cuarenta y seis.

Más tarde, Hokusai escribió un libro titulado Cien vistas del monte Fuji. Se publicó hacia 1835. Contenía dibujos de cien vistas diferentes del monte Fuji.

Impresiones

Kanagawa oki nami-ura

Gaifū kaisei

Sanka hakuu

Fukagawa Mannen-bashi shita

Tōto sundaiAoyama enza-no-matsu

Bushū Senju

Kōshū inume-tōge

Bishū FujimigaharaSunshū Ejiri

Kōto Suruga-cho Mitsui Miseryakuzu
Ommayagashi yori ryōgoku-bashi yūhi mi

Gohyaku-rakanji Sazaidō

Koishikawa yuki no ashita

ShimomeguroOnden no suisha

Soshū Enoshima

Tōkaidō Ejiri tago-no-uraryakuzuTōkaidō Yoshida

Kazusa no kairo

Edo Nihon-bashi

Sumidagawa Sekiya no sato

Noboto-ura

Sōshū Hakone kosui

Kōshū Misaka suimen

Tōkaidō Hodogaya

Bushū Tamagawa

Tōto Asakusa honganji

Buyō Tsukuda-jima

Soshū Shichiri-ga-hama

Soshū umezawanoshō

Kōshū Kajikazawa

Kōshū Mishima-goe

Tōtōumi sanchū

Shinshū Suwa-ko

Jōshū Ushibori

Tōkaidō Shinagawa Goten’yama no Fuji

Honjo Tatekawa

Senju Hana-machi Yori Chōbō no Fuji

Sōshū Nakahara

Sunshū Ōno-shinden

Shojin tozan

Sunshū Katakura chaen no Fuji

Tōkaidō Kanaya no Fuji

Kōshū Isawa no Akatsuki

Minobu-gawa ura Fuji